บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

ผลกระทบของเรา – สร้างสรรค์ ส่งมอบ และสร้างแรงบันดาลใจ

ผลกระทบของเรา - สร้างสรรค์ ส่งมอบ และสร้างแรงบันดาลใจ

Change Foundation ได้ส่งมอบการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างสูงในชีวิตของคนหนุ่มสาวอีกหนึ่งปีที่เรามีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจของเราทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ ในปี 2015 The Change Foundation  ได้รับความสนใจจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเสนอโครงการคริกเก็ตผู้ทุพพลภาพผู้บุกเบิกในมุมไบโดยร่วมมือกับ Magic Bus ผองเพื่อนของเรา ในทำนองเดียวกัน ในความร่วมมือกับ Farm...

Continue reading...