เยาวชนเครือจักรภพส่งเสริมคุณค่ากีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เยาวชนเครือจักรภพส่งเสริมคุณค่ากีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

คณะทำงานด้านกีฬาเยาวชนแห่งเครือจักรภพเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (CYSDP) เพิ่งได้รับโอกาสในการส่งเสริมประโยชน์ของกีฬาในฐานะเครื่องมือสำหรับการพัฒนาในสองเหตุการณ์สำคัญในซามัว

CYSDP เป็นเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานเยาวชน

ในด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) หน้าที่ของมันคือการส่งเสริมเสียงของคนหนุ่มสาวในเครือจักรภพในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในสังคมของตน สอดคล้องกับภารกิจนี้ สมาชิก CYSDP ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเยาวชนเครือจักรภพแห่งภูมิภาคแปซิฟิกและการแข่งขันกีฬาเยาวชนเครือจักรภพในซามัว เพื่อสนับสนุนประโยชน์ของกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งคนหนุ่มสาวและผู้กำหนดนโยบายการประชุมรัฐมนตรีเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการเครือจักรภพ CYSDP ได้พบกับรัฐมนตรีเยาวชนจากเครือจักรภพแปซิฟิกเพื่อเน้นถึงบทบาทเชิงบวกที่ SDP สามารถเล่นได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายเยาวชนระดับชาติ ด้วยเหตุนี้ บรรดารัฐมนตรีต่างให้การยอมรับ 

SDP เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการพัฒนาเยาวชนในแปซิฟิก และให้คำมั่นว่าจะพัฒนาทักษะสำหรับการสนับสนุนเยาวชนและการมีส่วนร่วมที่มีความหมายCommYouthCommonwealth Youth Games ด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการเครือจักรภพ สหพันธ์กีฬาเครือจักรภพ และยูนิเซฟ CYSDP อำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์กช็อปสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 150 คนใน 17 ประเทศ ด้วยการสำรวจค่านิยมส่วนบุคคล ชุมชน และเครือจักรภพ ตลอดจนคำจำกัดความของ SDP ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เพื่อพัฒนาข้อความว่า #sport สามารถมีคุณค่าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้อย่างไร ความสำเร็จของ CYSDP ในซามัวทำให้กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มสนับสนุน ให้ความรู้ และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกีฬาต่อไปในฐานะเครื่องมือในการพัฒนากีฬาและงานที่ไม่ใช่

กีฬาของเครือจักรภพในอนาคต

ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” จิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักกันดี แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในขณะออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน ชุมชนของพวกเขา