กีฬาและวิกฤตผู้ลี้ภัย: การปรับปรุงสุขภาพ ผลประโยชน์ทางสังคม และการเข้าถึงการเชื่อมต่อ

กีฬาและวิกฤตผู้ลี้ภัย: การปรับปรุงสุขภาพ ผลประโยชน์ทางสังคม และการเข้าถึงการเชื่อมต่อ

“เมื่อพิจารณาว่าโปรแกรมด้านกีฬาสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประชากรผู้ลี้ภัยที่แตกต่างกันได้อย่างไร ข้าพเจ้าทราบว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจรากฐานของกีฬาในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งต้องคำนึงถึงบริการอื่นๆ ที่สามารถให้บริการผ่านกีฬาได้ เช่น 

การบำบัด หรือการให้คำปรึกษา

ในเอกสารสั้นๆ ฉบับนี้ อันดับแรก ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงคำจำกัดความของการเจ็บป่วยที่ใช้เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งควรพิจารณาเมื่อเข้าใจว่าโปรแกรมด้านกีฬาสามารสนับสนุนประชากรผู้ลี้ภัยได้อย่างไร คำจำกัดความของการเจ็บป่วยที่ฉันใช้มุ่งเน้นไปที่มุมมองแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึงมิติทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล และคำนึงถึงประสบการณ์ชีวิตด้วย มีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้ลี้ภัยจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันดีว่าการหนีออกจากประเทศที่ขาดสงคราม ความขัดแย้งและการกีดกันทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของตนเองอย่างไม่ต้องสงสัยต้องเข้าใจว่าบ่อยครั้งที่สุขภาพจิตของผู้ลี้

ภัยเป็นเรื่องรองจากปัญหาด้านสุขภาพในทันทีอื่นๆ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขก่อนและจัดลำดับความสำคัญ เมื่อพิจารณาว่าโปรแกรมด้านกีฬาสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังประชากรผู้ลี้ภัยที่แตกต่างกันได้อย่างไร ข้าพเจ้าทราบว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการสนับสนุนกีฬาในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งต้องคำนึงถึงบริการอื่นๆ ที่สามารถให้บริการผ่านกีฬาได้ เช่น การบำบัดหรือ การให้คำปรึกษา ชื่อคำว่า ผู้ลี้ภัย นั้นครอบคลุมตามที่นิยามไว้ว่า“บุคคลใดเพราะกลัวว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะ อยู่นอกประเทศที่ถือสัญชาติของตนและไม่สามารถหรือเนื่องจาก ความกลัวดังกล่าวไม่เต็มใจที่จะใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองประเทศ หรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติและอยู่นอกประเทศที่พำนักเดิมของตนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถหรือเป็น

เจ้าของความกลัวนั้นไม่เต็มใจที่จะกลับไป

ล่าสุดUNHCR ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของ ‘วิกฤตผู้ลี้ภัยทั่วโลก’ พร้อมระบุว่า“สงคราม ความขัดแย้ง และการกดขี่ข่มเหงได้บังคับผู้คนมากกว่าครั้งใดๆ นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก ให้ต้องหนีจากบ้านของพวกเขาและแสวงหาที่หลบภัยและความปลอดภัยที่อื่น ปัจจุบัน หนึ่งในทุก ๆ 122 คนทั่วโลกเป็นผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นภายใน หรือกำลังขอลี้ภัย”ฉันเสนอว่โปรแกรมด้านกีฬาที่วางแผนไว้อย่างดีและได้รับการพัฒนาสามารถเป็นรากฐานของผลลัพธ์เชิงบวกกับเยาวชนผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมถึง: ประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลประโยชน์ทางสังคม การเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดใหญ่ โค้ช และผู้ใหญ่ ด้วยสถานการณ์ในยุโรปตอนนี้ ฉันพบว่าโปรแกรมด้านกีฬาดังกล่าวอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรวมผู้ลี้ภัยหลายพันคนเข้าสู่ชุมชนใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าโครงการเหล่านี้ต้อง มีความเฉพาะเจาะจงทางวัฒนธรรมและชุมชน และตระหนักถึงบริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้นภัยเป็นเรื่องรองจากปัญหาด้านสุขภาพในทันทีอื่นๆ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขก่อนและจัดลำดับความสำคัญ เมื่อพิจารณาว่าโปรแกรมด้านกีฬาสามารกำหนดเป้าหมายไปยังประชากรผู้ลี้ภัยที่แตกต่างกันได้อย่างไร ข้าพเจ้าทราบว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการสนับสนุนกีฬาในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งต้องคำนึงถึงบริการอื่นๆ ที่สามารถให้บริการผ่านกีฬาได้ เช่น การบำบัดหรือ การให้คำปรึกษา ชื่อคำว่า ผู้ลี้ภัย นั้นครอบคลุมตามที่นิยามไว้ว่า“บุคคลใดเพราะกลัวว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ การเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมืองโดยเฉพาะ อยู่นอกประเทศที่ถือสัญชาติของตนและไม่สามารถหรือเนื่องจาก ความกลัวดังกล่าวไม่เต็มใจที่จะใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองประเทศ หรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติและอยู่นอกประเทศที่พำนักเดิมของตนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถหรือเป็นเจ้าของความกลัวนั้นไม่เต็มใจที่จะกลับไป”