การจัดการพัฒนากีฬา: แนวทางระดับสากล

การจัดการพัฒนากีฬา: แนวทางระดับสากล

หนังสือเรียนระดับปริญญาตรีเล่มแรกที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ครอบคลุมทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน พร้อมตัวอย่างจากบริบทระหว่างประเทศ

การพัฒนากีฬาได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม

การกีฬาระหว่างประเทศ การพัฒนากีฬา (การสร้างเส้นทางสำหรับการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความสามารถ) และกีฬาเพื่อการพัฒนา (การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบรรลุผลลัพธ์นอกเหนือจากกีฬา) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานขององค์กรและธรรมาภิบาลกีฬาทั่วโลก ดังนั้น ผู้จัดการคนใดก็ตามที่ทำงานด้านกีฬาในปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าใจว่าการพัฒนากีฬาคืออะไรและจะจัดการ ดำเนินการ และประเมินผลโปรแกรมการพัฒนากีฬาได้อย่างไร นี่เป็นหนังสือเรียนระดับปริญญาตรีเล่มแรกที่นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ครอบคลุมทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับแนวปฏิบัติด้านการจัดการ พร้อมตัวอย่างจากบริบทระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้รวมการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและกีฬาเพื่อการพัฒนาในทุกบท โดยมีกรณีศึกษาระหว่าง

ประเทศเพื่อแสดงความสำคัญและการประยุกต์ใช้ทั้งสองอย่าง แต่ละบทจะแนะนำทฤษฎีสำคัญ ตรวจสอบความหมายของทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติ และวิเคราะห์ประเด็นการจัดการเชิงปฏิบัติอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายเกี่ยวกับกีฬาที่มีความพิการและความทุพพลภาพถูกฝังอยู่ตลอด และหนังสือเล่มนี้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อช่วยให้เข้าใจ เช่น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข้อมูลและตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง คำศัพท์สำคัญ คำถามทบทวน และเว็บไซต์ร่วมที่มีสไลด์และ ธนาคารทดสอบสำหรับอาจารย์ผู้สอนการจัดการการพัฒนากีฬาเป็นข้อความที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรการพัฒนากีฬาเบื้องต้น และการอ่านอันมีค่าสำหรับหลักสูตรใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการกีฬาระหว่างประเทศ นโยบายการกีฬา ธรรมาภิบาลกีฬา ประเด็นด้านกีฬาและสังคม หรือ

การศึกษาของผู้ฝึกสอน

ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่การขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และสามารถใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” จิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักกันดี แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน ชุมชนของพวกเขา